הכשרה לתורה ודרך ארץ, כדרך חיים

סרטון תדמית ישיבת נהורא