ישיבת נהורא הוקמה בשנת תשנ"ו
ופרצה לתודעה היהודית בארץ ומחוצה לה, עם חזון שהפך למציאות: להכשיר תלמידים לתורה ולדרך ארץ.

ישיבת נהורא מבוא חורון ד.נ. שמשון 99765 טל. 08-9266987 פקס. 08-9267758