היה שותף

"הרחיבי מקום אהלך ויריעות משכנותיך" (ישעיהו נד,ב)

ההצלחה המזהירה של "ישיבת נהורא " עשתה לה כנפיים ויצרה לעצמה ביקוש גבוה.

תלמידים מתדפקים על דלתות הישבה והורים אצים רצים עם בניהם בבקשה להכניסם לישיבה. למרבה הצער ולמרות מאמצי על, המקום צר מלהכיל, מאחר וטרם הושלמה תוכנית ההרחבה של קמפוס הישיבה.

כדי שנהורא תוכל לקלוט את כמות הנערים המתדפקים על שעריה בכל שנה, חייבים להשלים את בניית בית המדרש המרכזי ואגף נוסף לפנימייה. בידינו הדבר!

אין ספק! הגדלת מספר התלמידים "בישיבת נהורא" משמעה הגדלת והשבחת מספר אנשי המופת אשר יובילו את מחנה ישראל בדור הבא.

בידכם ההחלטה! בידינו הביצוע! ולה' הישועה!

ישיבת נהורא מבוא חורון ד.נ. שמשון 99765 טל. 08-9266987 פקס. 08-9267758