המלצות

כל גדולי הדור וחשובי המחנכים בארץ ובחו"ל מחזקים את ידה של ישיבת נהורא ומרבים לשבח את הישגיי תלמידיה.

ישיבת נהורא מבוא חורון ד.נ. שמשון 99765 טל. 08-9266987 פקס. 08-9267758