חול

חולין על טהרת הקודש

כל הורה ההולך לאורם של חז"ל, שואף לבנות את אישיותו של בנו - אוצרו היקר - כאישיות תורנית מחד וכבעל יכולות מקצועיות מאידך. זאת השלֵמות האנושית היוצאת מבית מדרשם של חכמינו.

לימוד מקצועות החול, מהווה חלק אינטגראלי של סדר היום הלימודי של הבחורים. למרות שהמוסד מתנהל בעיקרו כישיבה, רמת הוראת מקצועות התיכון גבוהה, כאשר ההכשרה הנה עד לרמת בחינה של 5 יח"ל במתמתיקה ואנגלית, ו-  9 -7 יחידות בתכנון ותכנות מערכות. ההישגים בתוצאות הבגרות של תלמידי ישיבת נהורא מדהימים את ראשי משרד החינוך הנותנים את כל תמיכתם והכרתם למוסד.

בוגרים הבוחרים לפנות אל עולם האקדמיה, מצליחים להשתלב בקלות בלימודים גבוהים תוך כדי שמירת גחלת הלימוד שהוצתה ושומרה בשיטת החינוך של  ישיבת נהורא.

ניתן לפגוש את בוגרי הישיבה בתחומי התורה, החינוך, הרפואה, מערכת המשפט, הכלכלה ובכל מקום אחר שבו ניתן לתרום עבור החברה.
כל תלמיד שסיים את לימודיו בנהורא - יהא מקומו אשר יהא - יראה את העיסוק בתורה כחלק בלתי נפרד מאורח חייו.

ישיבת נהורא
 ישיבת נהורא מבוא חורון ד.נ. שמשון 99765 טל. 08-9266987 פקס. 08-9267758