קודש

בלב אחד האזורים היפים של ארץ ישראל, מקובצים יחדיו באחווה מלכדת ורעות אמת, תלמידים ומחנכים ממגוון קשת העולם התורני. הכל מכבדים זה את זה ויוצקים את להט הלימוד העז לתוך קנקנים של כבוד הדדי המשביח את איכות הלימוד ורכישת הידע התורני 

המתווה הלימודי פוסע לאור מסורת גדולי הישיבות הקדושות. ש"ס ופוסקים מהווים מנת חלקה העיקרי של תוכנית הלימודים.

בקיאותם ולמדנותם של תלמידי נהורא מרשימה כל פעם מחדש את ראשי הישיבות המתארחים בין כתלי הישיבה. צוות הישיבה בראשות ראש הישיבה, הרב אברהם יצחק גרינבוים, עוקב אחרי התפתחותו של כל תלמיד כדי לסייע לו למצות את הפוטנציאל האישי. לאחר יותר מעשור, נהורא תפסה לה - ובצדק - מקום של כבוד בין טובי מוסדות הלימוד של עולם התורה.

צוות ההוראה הפדגוגי-חינוכי מקנה לכל תלמיד בדרכו, את אהבת הלימוד ובונה יחד עם התלמיד כלים עצמיים לצמיחה תורנית אישית, בהתאם למסורת הישיבות הקדושות. מתכונת זו מבטיחה כי רוב בוגרי ישיבת נהורא ממשיכים את המסלול הלימוד התורני בישיבות החשובות בעולם התורה ומתקבלים בהן בהערכה. בתום תקופת הלימודים, משמלאו כרסם בתורה והלכה, פונים חלקם אל עולם המעשה שבו הם עושים חיל, כשתורתם מלווה אותם בהליכות חייהם.

ישיבת נהוראישיבת נהורא מבוא חורון ד.נ. שמשון 99765 טל. 08-9266987 פקס. 08-9267758